Trasa – TEK SPECIALIZANT – 4,37 km (56 v.m.)

trasa
Trasa teka specializant je dolga 4,37 kilometra.
Start je na Glavnem trgu v Mariboru, čez Stari most, po Rušški cesti do Korošškega mostu kjer prečkamo reko Dravo,
po Gosposvetski cesti ter po Prežžihovi ulici in po Korošški cesti v cilj na Glavnem trgu.

Trasa je namenjena predvsem tistim, ki se žželijo tekašško aktivirati in v prvem delu trasa ponuja lep pogled na staro mestno jedro.
Predvideno trajanje teka je med 18 minutami (bolje pripravljeni) in 50 minutami (rekreativci-začetniki).