Spoštovana tekačica, spoštovani tekač,

zaradi izjemnih razmer v naši državi in tudi širše smo se odločili, da je najbolje izvedbo dogodka »2. Tek zdravja« prestaviti.

Glede na dejstvo, da smo v obdobju zajezitve širjenja virusa COVID-19 smo se v organizacijskem odboru odločili, da prireditve ne bomo organizirali 29. 3. 2020 kot je bilo sprva predvideno, temveč v soboto, 10.10.2020. Prednost pred organizacijo zgoraj omenjenega dogodka smo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, zaradi skrbi do pacientov in nenazadnje nas samih, namreč podali izvajanju naše primarne dejavnosti, to je skrb za zdravstveno varstvo na primarni ravni. Skladno s sklepom Sveta za nacionalno varnost se vsi športni dogodki in druge prireditve, na katerih je več kot 500 udeležencev, izvedejo brez gledalcev. Priporočila so, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.

Vse doslej evidentirane prijave tekačic in tekačev bodo samodejno prenesene na nov termin, ki bo v soboto 10.10.2020.

Več informacij sledi v prihajajočih dneh.V upanju, da boste odločitev sprejeli z razumevanjem in da se bomo v še večjem številu videli 10.10.2020 vse lepo pozdravljamo,

Organizacijski odbor Teka zdravja


midlogo

logo
tek zdravja, Maribor, 10. 10. 2020

midlogo

Start in cilj (5km, 10km)
poljane

midlogo

Trasa – TEK SPECIALIZANT – 5 km5kmtrasa
modra barva


prijava

Trasa teka specializant je dolga 5 kilometrov.

Start je na Atletskem stadionu Poljane, po Koresovi ulici in ulici Pariške komune mimo Območnega združenja Rdečega križa Maribor,
po Žitni ulici do Jezdarske ulice, mimo Zdravstvene postaje Tabor, po Jezdarski ulici na Ljubljansko ulico, Po Masarykovi
čez Univerzitetni klinični center Maribor, prečkanje Pobreške ulice, po Taborski ulici mimo Medicinske fakultete v Mariboru,
po Gorkega ulici, nato po Preradovičevi ulici, preko ulice Na poljanah nazaj na atletski stadion in zaključek na atletski stezi stadiona.

Trasa je namenjena predvsem tistim, ki se želijo tekaško aktivirati ter izkusiti start in cilj na atletskem stadionu, kot pravi atleti!.
Predvideno trajanje teka je med 18 minutami (bolje pripravljeni) in 50 minutami (rekreativci-začetniki).

Kategorije moški/ženske:
- do 25 let (rojeni do 1.1.1995)
- 26-40 let (rojeni med 31.12.1994 in 1.1.1980)
- 41-55 let (rojeni med 31.12.1979 in 1.1.1965)
- nad 55 let (rojeni pred 1.1.1964)midlogo

Trasa – TEK SPECIALIST – 10 km
10kmtrasa
rdeča barva


prijava

Trasa teka specialist je dolga 9,2 kilometrov.
Start je na Atletskem stadionu Poljane, po Koresovi ulici in ulici Pariške komune mimo Območnega združenja Rdečega križa Maribor,
po Žitni ulici do Jezdarske ulice, mimo Zdravstvene postaje Tabor, po Jezdarski ulici na Ljubljansko ulico, Po Masarykovi
čez Univerzitetni klinični center Maribor, prečkanje Pobreške ulice, po Taborski ulici mimo Medicinske fakultete v Mariboru,
pod mostom obrat na sprehajalno pot ob Dravi, po spodnji etaži dvoetažnega mostu, ob reki Dravi po Lentu, po Studenški brvi,
na Taborsko ulico, prečkanje Ruške ceste, po Gorkega ulici, nato po Preradovičevi ulici, preko ulice Na poljanah nazaj na atletski
stadion in zaključek na atletski stezi stadiona.

Trasa je namenjena bolje pripravljenim tekačem.
Predvideno trajanje aktivnosti je med 35 minutami (odlično pripravljeni) in 75 minutami (rekreativni tekači).

Kategorije moški/ženske:
- do 25 let (rojeni do 1.1.1995)
- 26-40 let (rojeni med 31.12.1994 in 1.1.1980)
- 41-55 let (rojeni med 31.12.1979 in 1.1.1965)
- nad 55 let (rojeni pred 1.1.1964)


midlogo

NAJHITREJŠI FINIŠERDopolnjujemo pravila:

zadnjih 60 metrov pred ciljem bo posebej merjenih in bomo najhitrejši in najhitrejšemu na teku Specialist in teku Specializant
podelili posebno nagrado za najhitrejšega finišerja!


midlogo

OTROŠKI TEKI
prijava

Otroški teki bodo izvedeni na stezah atletskega stadiona.
Namenjen je vsem otrokom v starosti od 5 -11 let.
Kategorije otroških tekov:
- rojeni od 2015 (150 metrov; start 9:15),
- rojeni 2012 – 2014 (400 metrov; start 9:20),
- rojeni 2009 – 2011 (800 metrov – meritev s čipom; start 9:30)

Število prijav na otroške teke je omejeno na 150!


midlogo

Prijavnina na tek specializant in na tek specialist zajema:
- spominsko tekaško majico z dolgim rokavom
- štartna številka s čipom za enkratno uporabo
- priložnostna darila sponzorjev (ob prihodu v cilj)
- zdravstveno varstvo
- zapore cest


midlogo

MEDALJE:


medalje za najboljše v absolutni razvrstitvi na teku specializant ter na teku specialist.
Priznanja po kategorijah, kjer se iz razvrstitve izločijo prejemniki medalj v absolutni razvrstitvi.

PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM:


sledi po prihodu tekmovalcev v cilj, predvidoma ob 11.15 uri (tek specializant) oziroma 11.30 (tek specialist)

NAGRADE:


za priložnostne nagrade sponzorjev bo opravljen žreb med vsemi sodelujočimi na teku specializant in teku specialist,
ki so uspešno zaključili tek in ki bodo v cilj prispeli do 11.30 ure. Žreb se opravi naključno, na podlagi naključnega algoritma.
Izžrebanec bo 3x pozvan, da pride na oder – če se ne odzove (oz. ga ni), se izžreba drug nagrajenec za to nagrado.
Izplačilo nagrad v denarju ni možna. Morebitne zamenjave nagrade (barva, velikost, ipd.) oziroma reklamacije in garancijska razmerja nagrajenec sam ureja s pokroviteljem.


midlogo

PODPIRAJO NAS:


midlogo

midlogo

midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo


midlogo

midlogo


midlogo

ZDRAVSTVENO VARSTVO:


Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost.

Na cilju teka bo zagotovljena dežurna zdravstvena služba z vozilom nujne medicinske pomoči.


midlogo

Organizator: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Datum: 10. 10. 2020
Start otroških tekov: 9.15
Start teka specializant in teka specialist: 10.00
Start in cilj: Atletski stadion Poljane, Engelsova ulica 6, Maribor
Startnina: 6,00 EUR,
Startnina – otroških tekov: brezplačno


midlogo

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:


Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni za namen prijave, obveščanja o poteku prijave in pošiljanja informacij v povezavi s tekom. V primeru težav oziroma nejasnosti pri prijavi, si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. S prijavo na tek udeleženec potrjuje resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavlja, da je zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bo vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. Potrjuje pristanek na tveganja v zvezi z udeležbo na Teku zdravja in zato do organizatorja ne bo uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo podatke, fotografije, posnetke prijaviteljev v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi v zameno zahtevali kakršno koli povračilo. Z udeležbo lahko organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005) ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).


midlogo